Πληροφορίες για Πωλητές

Οι ενδιαφερόμενοι να πουλήσουν σε δημοπρασία του Οίκου μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας:

Δημοπρασίες ΒΕΡΓΟΣ
Νεοφύτου Δούκα 10, 106 74, Αθήνα
τηλ: 210 3614897, 210 3318582
φαξ: 210 3620382
email:
Για έργα ζωγραφικής και γλυπτικής στείλτε μας στο paintings@vergosauctions.com
Για βιβλία, χειρόγραφα και χαρακτικά στείλτε μας στο books@vergosauctions.com

Παραλαβή έργων προς δημοπράτηση γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας.

Μια πρώτη εκτίμηση των έργων είναι δυνατή με βάση φωτογραφίες, για την οριστική εκτίμησή τους όμως είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα έργα από κοντά (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η παραμονή τους στα γραφεία μας για κάποιες μέρες).

Οι τιμές εκτίμησης δημοσιεύονται στους καταλόγους μας και αντιπροσωπεύουν τα όρια μέσα στα οποία περιμένουμε ότι θα κινηθούν οι τιμές στη δημοπρασία. Για κάθε έργο ορίζεται μια τιμή ασφαλείας που αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να ξεπεράσει το έργο προκειμένου να πουληθεί. Η τιμή ασφαλείας συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του Οίκου και είναι μικρότερη ή ίση της μικρότερης από τις τιμές εκτίμησης.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του πωλητή και του Οίκου.

Το τελικό ποσό που λαμβάνει ο πωλητής ισούται με την τιμή κατακύρωσης μείον την προμήθεια του Οίκου μείον ΦΠΑ επί της προμηθείας. Είναι δυνατόν επίσης να κρατηθούν έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και συντήρησης.

Η προμήθεια του Οίκου μας από τους πωλητές είναι:

A. Ζωγραφική

Η προμήθεια του Οίκου κυμαίνεται ανάλογα με την τιμή κατακύρωσης κάθε έργου ως εξής:

Τιμή κατακύρωσης Προμήθεια
έως € 3.000 15%
€ 3.001 και πάνω 10%

Β. Βιβλία

Η προμήθεια του Οίκου μας στα βιβλία είναι 15% επί της τιμής κατακύρωσης.

Ο Οίκος θα λάβει επίσης προμήθεια από τον αγοραστή που ανέρχεται στο 18% της τιμής κατακύρωσης.

Η εξόφληση του πωλητή γίνεται μέσα σε 45 μέρες από τη λήξη της δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει εξοφλήσει το λογαριασμό του.

Τα έργα που τυχόν δεν πουληθούν θα πρέπει να παραληφθούν από τον πωλητή το ταχύτερο δυνατό. Μετά παρέλευση 5 ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας παύει η ασφαλιστική κάλυψη των έργων, τα οποία παραμένουν στους χώρους του Οίκου με ευθύνη του πωλητή.

Το προσωπικό του Οίκου μας είναι πάντα πρόθυμο να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκρίνιση.

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382