Βόσπορος ἐν Βορυσθένει. Μόσχα, τυπογραφεῖο τῆς Κοινότητος, 1810.

[ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Ἀλέξανδρος, ὁ Φιραρῆς]014

Βόσπορος ἐν Βορυσθένει. Μόσχα, τυπογραφεῖο τῆς Κοινότητος, 1810.

8ο, 382 σ. (λείπουν οἱ σ. 385-388: «Αἱ τῶν αἰνιγμάτων λύσεις», τά παροράματα δεμένα μετά τά περιεχόμενα, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, λεκές ἀπό νερό). Ἀντίτυπο σέ γαλάζιο χαρτί, κτητορική σημείωση («Καί τόδε κτῆμα ἴδιον ἐμοῦ τοῦ Γεωργίου / Λασκάρεως Γραμματικοῦ τοῦ Πελοποννησίου»). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1810.6.

Τελική τιμή
€260
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382