Ποιημάτια. Βιέννη, Johann Schnierer, 1817.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ, Γεώργιος, ἰατρός, ὁ ἐκ Κοζάνης007

Ποιημάτια. Βιέννη, Johann Schnierer, 1817.

8ο, 230 σ. (τρύπα στήν πάνω ἐσωτερική γωνία ἑνός φύλλου: σ. 31-2, λείπει τό τελευταῖο (λευκό) φύλλο). Μέ 2 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού 1817.27.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 200-300

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382