Στο Πάρκο

Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης (1881-1955)009

Στο Πάρκο

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: ΤΡΙΑΝΤΑ- / ΦΥΛΛΙΔΗΣ
λάδι σε χαρτόνι, 17 x 17,5 cm.

Τελική τιμή
€3540
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382