Δεν ορίστηκε εικόνα
BYRON, George Gordon Noël, Lord.002

Ὁ Γκιαούρ, τεμάχιον τουρκικοῦ διηγήματος, μετάφρασις Αἰκατερίνης Κ. Δοσίου, ἐκδίδεται τό δεύτερον ὑπό Ἀρ. Κ. Δοσίου, [πάνω:] Ποιήματα Βύρωνος. Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1873.

8ο, ι΄ + 69 σ. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σέ χαρτόνι ἐπενδυμένο μέ μαλακό ὑπόστρωμα, φθορές, τίτλος καί ἀρχικά στό πάνω κάλυμμα: «ΒΥΡΩΝΟΣ / Ο ΓΚΙΑΟΥΡ» καί «Υ. Ε. Ε.», χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού & Πολέμη, 1873.573. [μαζί:] Χειρόγραφο βιογραφικό τῆς Δοσίου. Γραμμένο στίς σ. [1] καί [3] δίφυλλου, 297 x 196 mm. (οἱ [2] & [4] λευκές). (2)

Τελική τιμή
€89
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382