Δεν ορίστηκε εικόνα
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ.009

Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος, κωμωδία, ὑπό Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ (κατά δέ τήν πρώτην ἔκδοσιν τοῦ ἔτους 1845 ὑπό Χρηστοφάνους Νεολογίδου), ἔκδοσις τρίτη ἀναθεωρηθεῖσα. Ἀθήνα, Δ. Κορομηλᾶς, 1861.

8ο, 117 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει περιβάλλονται ἀπό νεότερο χαρτόνι). Γκίνης & Μέξας, 8907.

Τελική τιμή
€130
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382