Δεν ορίστηκε εικόνα
ΞΕΝΟΣ, Στέφανος Θ.009

Ἡ ἡρωίς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι σκηναί ἐν Ἑλλάδι ἀπό τοῦ ἔτους 1821-1828. Λονδίνο, τυπογραφεῖο τοῦ Βρεττανικοῦ Ἀστέρος, 1861.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 434 καί 368 + η´ σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8647.

Τελική τιμή
€73
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382