Λιβάδι δίπλα στη θάλασσα

Περικλής Πανταζής (1849-1884)005

Λιβάδι δίπλα στη θάλασσα

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Pantazis
λάδι σε μουσαμά, 46,5 x 56 cm.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
Βρυξέλλες, Galerie Georges Giroux, Atelier Albert Baertsoen et tableaux modernes, 7 Μαρτίου 1932, αρ. 211.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
S. Goyens de Heusch, Ο. Μεντζαφού-Πολύζου & Σ. Σαμαράς, Περικλής Πανταζής, 1849-1884, Αθήνα 1994, σ. 110, και σ. 203, αρ. 89 (εικονίζεται).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382