Δεν ορίστηκε εικόνα
BOCCACCIO, Giovanni.001

Τινά τῶν διηγημάτων τοῦ Βωκακίου, μεθερμηνευθέντα ἐκ τῆς γαλλικῆς μεταφράσεως τοῦ Σαβατιέ Δεκάστρου. Βραΐλα, τυπογραφεῖο Ἡ Ἕνωσις, 1863.

8ο, 114 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη). Γκίνης & Μέξας, 9956, Κασίνης, I, 868.

Τελική τιμή
€73
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382