Κλημεντίνα, ἤ ὅτι ἀναγκαία ἡ μάθησις πρός τάς γυναίκας σύγγραμμα μυθιστορικόν μεταφρασθέν ἐκ

GACON-DUFOUR, Marie Armande Jeanne.002

Κλημεντίνα, ἤ ὅτι ἀναγκαία ἡ μάθησις πρός τάς γυναίκας σύγγραμμα μυθιστορικόν μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό τῆς μακαρίτιδος Αἰκατερίνης Βαλέτα, τό γένος Σούτσης. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1840.

8ο, ιβ´ + 192 σ. (ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λείπει τό πάνω ἀκρόφυλλο). Ἠλιού 1840.127, Κασίνης, I, 302.

Τελική τιμή
€135
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382