Ἐρωτόκριτος, ποίημα ἐρωτικόν, συντεθέν παρά Βιτζέντζου Κορνάρου, ἀπό τήν χώραν τῆς Σιτίας τοῦ

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.007

Ἐρωτόκριτος, ποίημα ἐρωτικόν, συντεθέν παρά Βιτζέντζου Κορνάρου, ἀπό τήν χώραν τῆς Σιτίας τοῦ νησίου τῆς Κρήτης. Βενετία 1817.

8ο, 343 σ. (λεκές ἀπό νερό, ὀξείδωση). Κτητορική σημείωση στόν τίτλο («Χαράλαμπος Σ. Σοφιανόπουλος Τεργέστη»). Ἀρχικά εὔκαμπτα χαρτόνια (λείπει ἡ ράχη, χαλαρωμένη ἡ ραφή της). Ἠλιού *π21(1817).

Τελική τιμή
€1590
Τιμή Εκτίμησης
€ 800-1.200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382