Προσωπογραφία Φούλας Μ. (Σοφία Μιμίκου) [π. 1925]

Νικόλαος Λύτρας (1883-1927)003

Προσωπογραφία Φούλας Μ. (Σοφία Μιμίκου) [π. 1925]

υπογεγραμμένο πάνω αριστερά: Ν. Ν. Λύτρας
λάδι σε μουσαμά, 181 x 100 cm.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Αθήνα, Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών, ΣΤ΄ Πανελλήνιος Έκθεσις, 1926, αρ. 123.
Αθήνα, Ζάππειο, Έκθεσις των έργων Νικολάου Ν. Λύτρα, 1929, αρ. 20.
Αθήνα, Εθν. Πινακοθήκη & Μουσείο Αλ. Σούτζου, Νίκος Λύτρας, 2008.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ελεύθερον Βήμα, 25 Απρ. 1926 (εικονίζεται).
Καθημερινή, 3 Μαΐου 1926 (εικονίζεται).
Π. Δρανδάκης (εκδ.), Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 16ος, Αθήνα 1931 (εικονίζεται στο λήμμα «Λύτρας, Ν.»).
Χ.-Γ. Γκότση, Ο ζωγράφος Νίκος Λύτρας (1883-1927), Θεσσαλονίκη 1992, σ. 78, εικ. 21.
Ε. Ματθιόπουλος, Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Μπιεννάλε της Βενετίας 1934-1940, [διδακτ. διατριβή], Ρέθυμνο 1996, σ. 619 & 621.
Α. Κούρια & Δ. Πόρτολος, Νίκος Λύτρας. Χτίζοντας με το χρώμα και το φως, [κατ. έκθεσης], Αθήνα 2008, σ. 42-3 και σ. 303, αρ. 134 (εικονίζεται στις σ. 43, 99 και σε φωτογραφία της έκθεσης του 1929, στη σ. 292).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 40.000-60.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382