Προσωπογραφία γυναίκας

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)007

Προσωπογραφία γυναίκας

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά
και στην πίσω όψη: Ι. Μόραλης 1942
λάδι σε μουσαμά, 60,5 x 48,5 cm.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Β. Φωτόπουλος (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα 1988, εικ. 307.

Τελική τιμή
€10282
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382