Δεν ορίστηκε εικόνα
Θεόφιλος [Χατζημιχαήλ] (1871-1934)008

Ο Κώστας Γαρέφης

Το έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με τίτλο “Ο Κώστας Γαρέφης” αποσύρεται από την παρούσα δημοπρασία κατόπιν αντιρρήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, που μας κοινοποιήθηκε εγγράφως με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Οίκος Δημοπρασιών ΒΕΡΓΟΣ θεωρεί τις ως άνω αντιρρήσεις του ΥΠΠΟΑ νομικά λανθασμένες και επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που έχει ήδη υποστεί και θα υποστεί στο μέλλον από τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του ΥΠΠΟΑ.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
-

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382