Δεν ορίστηκε εικόνα
LAMARTINE, Alphonse.003

Ρεγγίνα ὑπό Λαμαρτίνου, ἠθικόν μυθιστόρημα, μεταφρασθέν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Β. Ι. Βουρίκη. Ἀθήνα, Δ. Δράκος, 1862.

8ο, 123 σ. (ἔντονος λεκές ἀπό μελάνι στίς σ. 2 καί 3, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν τελευταίων 6 φύλλων). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού (Τετράδια X) 644, πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (1 μόνον ἀντίτυπο). [δεμένο μαζί:] Τά ἐπιτάφια ἄνθη ἤ Ἡ μελαγχολία καί φαντασία, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Κ. Παναγοπούλου. Ἀθήνα, Ν. Πάσσαρης, 1865. 96 σ. (σφραγίδα καί ἀφιέρωση στή σ. 8). Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1865.585. [δεμένο μαζί:] Ἡ παπαδοπούλα ἤ Ἐπεισόδιον τοῦ ἀνατολικοῦ πολέμου, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό ***. Ἀθήνα, Ὁ Λόγιος Ἑρμής, 1864. 92 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἠλιού & Πολέμη, 1864.191 (1 μόνον ἀντίτυπο).

Τελική τιμή
€208
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382