Δεν ορίστηκε εικόνα
ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ἐκδότης.010

Ἡ Χίος δούλη, δρᾶμα ρωμαντικόν εἰς πράξεις πέντε, ἐρανισθέν ἐκ τοῦ «Ἔπους» τοῦ καθηγητοῦ τῆς βοτανικῆς Θεοδώρου Γ. Ὀρφανίδου. Ὁ δεκανεύς καί ἡ πατριώτισσά του, κωμῳδία ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς πρᾶξιν μίαν, [πάνω:] Θεατρική βιβλιοθήκη. Βραΐλα, Π. Μ. Πεστεμαλτζιόγλου, 1885.

8ο, 65 σ. Λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο (μικρές φθορές στο πάνω, λυμένη ἡ ράχη).
ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382