Δεν ορίστηκε εικόνα
LESAGE, Alain-Rene.002

Ὁ χωλός διάβολος καί αἱ ράβδοι του, μυθιστορικόν σύγγραμμα τοῦ Λε-Σάζη, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθέν ὑπό Ν. Ι. Σαλτέλη. Ἑρμούπολη, Γ. Μελισταγής, 1838.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ιγ’+ 124 καί 99 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στα πρῶτα φύλλα, ὀξειδώσεις κυρίως στόν Β’ τόμο, ἐπαναλαμβάνονται 4 φύλλα στόν Α’ τόμο: σ. 115-22 μεταξύ τῶν σελίδων 122 καί 123). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τήν κορυφή της, φθορές, σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση). Ἠλιού, 1838.134-5.

Τελική τιμή
€159
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382