Ἠθικά διηγήματα δύω ἐκ τῶν τοῦ κυρίου Μαρμοντέλη, μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Ἰ.

MARMONTEL, Jean-Francois.003

Ἠθικά διηγήματα δύω ἐκ τῶν τοῦ κυρίου Μαρμοντέλη, μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Ἰ. Μπάϊλα. Μόσχα, N. S. Vsevolovski, 1812.

8ο, 192 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό πάνω περιθώριο τῶν περισσότερων φύλλων, λερωμένα κάποια φύλλα, μικρά σχισίματα σέ 2 φύλλα: σ. 7-10). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (κομμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο) καί μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου μεταξύ τῶν σ. 32 καί 33. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἴχνη ἀπό βουλοκέρι στά καλύμματα, φθορές). Ἠλιού 1812.33.

Τελική τιμή
€122
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382