Δεν ορίστηκε εικόνα
SHAKESPEARE, William.004

Ἡ τρικυμία, δράμα Οὐϊλιέμου Σέϊκσπηρ, μετάφρασις Ι. Πολιλλᾶ, Κερκυραίου. Κέρκυρα, Τυπογραφεῖον Σχερία, 1855.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 93 + ι’ σ. (λεκές ἀπό νερό στην κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων 2 τευχῶν, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 6454.
Ἡ πρώτη δημοσιευμένη μετάφραση πλήρους ἔργου τοῦ Shakespeare και ταυτόχρονα ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Πολυλᾶ στα ἑλληνικά γράμματα.

Τελική τιμή
€196
Τιμή Εκτίμησης
€ 70-90

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382