Δεν ορίστηκε εικόνα
WIELAND, Christoph Martin.005

Τῶν Ἀβδηριτῶν ἡ ἱστορία, μεταφρασθεῖσα ἀπό τήν γερμανικήν γλῶσσαν [ὑπό Κ. Μ. Κούμα] Βιέννη, Anton Haykul, 1827.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, κ’ [11] + 292 καί 284 σ. (ἐλαφρά λερωμένα τά τελευταῖα 5 φύλλα τοῦ Α’ τόμου, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα τοῦ Β’ τόμου). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1827.12-3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1447, Λαγανᾶς 812.

Τελική τιμή
€98
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382