Δεν ορίστηκε εικόνα
007

Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τον βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος και σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850.

8ο, 14 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λείπει το πάνω, λυμένο τό κάτω, ἴχνη ἀπό σελοτέιπ στή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 5202, Λαγανᾶς 1066.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382