Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος καί Παναγιώτης.009

Ποιήσεις νέαι τῶν ἀδελφῶν Ἀλεξάνδρου καί Παναγιώτου Σούτσων. Poesies nouvelles des freres Soutzo (traduction). Ναύπλιο, Βασιλική Τυπογραφία, 1833.

8ο, 36 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σε ἀντικρυστές σελίδες, στή σ. 1: «Πρός τήν Α. Μ. τον Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνα» καί στή σ. 21: «Ὁ περίπατός μου εἰς τάς ἐξοχάς τοῦ Μισθρᾶ, ἤ Τά ἐρείπια τῆς Παλαιᾶς Σπάρτης», ξυλόγραφες βινιέτες. Νεότερα ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1833.69.

Τελική τιμή
€147
Τιμή Εκτίμησης
€ 70-90

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382