Δεν ορίστηκε εικόνα
SAINT-PIERRE, J. H. Bernardin de.003

Διηγήματα, ἤτοι ἡ Ἰνδική Καλύβη, ἡ Λέσχη τῆς Σουράτης, Περιήγησις τῆς Σιλεσίας καί ἄλλα τινά, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθέντα ὑπό Ν. Σ. Πικκόλου, ἔκδοσις τρίτη, γνησία καί ἐπιδιωρθωμένη. Παρίσι, Firmin-Didot, 1860.

16ο, 280 σ. (σβησμένη σφραγίδα στόν ψευδότιτλο). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8129.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382