Δεν ορίστηκε εικόνα
008

Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, δρᾶμα ἱερόν συλλεχθέν ἐκ τῆς παλαιᾶς Ἁγίας Γραφῆς καί συντεθέν διά στίχων ἁπλῶν, μετατυπωθέν δέ καί ἤδη μέ τήν ἀνήκουσαν ἐπιμέλειαν ὑπό «Κάδμου». Πάτρα, «Ὁ Κάδμος», 1889.

8ο, 43 σ. (λερωμένο τό πρῶτο φύλλο). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο, ταινία χαρτιού στή ράχη, ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1889.337.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382