Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος, κωμωδία, ὑπό Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ (κατά δέ τήν πρώτην ἔκδοσιν τοῦ ἔτους 1845 ὑπό

ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ.010

Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος, κωμωδία, ὑπό Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ (κατά δέ τήν πρώτην ἔκδοσιν τοῦ ἔτους 1845 ὑπό Χρηστοφάνους Νεολογίδου), ἔκδοσις τρίτη ἀναθεωρηθεῖσα. Ἀθήνα, Δ. Κορομηλᾶς, 1861.

8ο, 117 σ. (ὀξείδωση, ἐντονότερη στά 3 τελευταῖα τεύχη, ἐνίσχυση μέ ταινία χαρτιοῦ στό ἐξωτερικό περιθώριο τῶν 3 τελευταίων φύλλων). Νεότερη περγαμηνή στή ράχη. Γκίνης & Μέξας, 8907.

Τελική τιμή
€61
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382