ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΑΠΠΑ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ

Δ´ ΟΛΥΜΠΙΑ — ΛΥΤΡΑΣ, Νικηφόρος.290

ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΖΑΠΠΑ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ, ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟΝ [Ἔπαινος] ΤΩ [Γ. Ῥοϊλῷ ] ΕΚΘΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [Ἀθηναίων] ΝΟΜΟΥ [Ἀττικῆς καί Βοιωτίας] ΔΙΑ Τ[ΗΝ] ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ [ΙΔ´] ΤΑΞΕΙ [ΝΑ´] ΔΙΑΚΡΙΘΕ[ΙΣΑΝ προσωπογραφίαν]. ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ [ΚΕ΄] ΜΗΝΟΣ [ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΩΠΘ´] [Ἀ. Βαλέττας] ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ. Παρίσι, Lemercier & Cie, [1888].

Δίπλωμα ἀπονομῆς βραβείου, 480 x 460 mm. (κομμένα καί συμπληρωμένα τμήματα ἀπό τή δεξιά καί τήν ἀριστερή πλευρά, συντηρημένο). Λιθογραφημένο σέ σχέδιο τοῦ Λύτρα, συμπληρωμένο μέ τό χέρι γιά τόν Γεώργιο Ροϊλό (ὑπογράφει ὁ Ἀριστομένης Βαλέττας). Σέ κορνίζα.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Τοῦ διπλώματος τῶν Δ´ Ὀλυμπίων δέν ἔχουν ἐντοπιστεῖ περισσότερα ἀπό δύο ἄλλα ἀντίτυπα. Ὁ ζωγράφος Γεώργιος Ροϊλός (1867-1928) συμμετεῖχε στά Δ´ Ὀλύμπια μέ τά ἔργα: «Προσωπογραφία» καί «Ὁ Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισσα, σκιαγραφίαι». Βλ. Δ´ Ὀλυμπιάς. Κατάλογος ἐκθετῶν καί ἐκθεμάτων, Ἀθήνα 1888, σ. 117, ἀρ. 98, καί σ. 125, ἀρ. 226-7.

Τελική τιμή
€4893
Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382