Δεν ορίστηκε εικόνα
SAINT-PIERRE, J. H. Bernardin de004

Διηγήματα, ἤτοι ἡ Ἰνδική Καλύβη, ἡ Λέσχη τῆς Σουράτης, Περιήγησις τῆς Σιλεσίας καί ἄλλα τινά, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθέντα ὑπό Ν. Σ. Πικκόλου, ἔκδοσις τρίτη, γνησία καί ἐπιδιωρθωμένη. Παρίσι, Firmin-Didot, 1860.

16ο, 280 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Ἀρχικό πανί (ἐμπίεστη διακόσμηση καί τίτλος: «ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» στό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, πρόχειρα χρωματισμένες οἱ ἀκμές). Γκίνης &Μέξας, 8129.

Τελική τιμή
€83
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382