α) Victoire Navale de Navarin β) Lendemain de Navarin

Ambroise-Louis Garneray (1783-1857)001

α) Victoire Navale de Navarin β) Lendemain de Navarin

α) remportée sur la flotte Ottomane par les forces combinées de la France, de l’ Angleterre et de la Russie, sous le commandement en chef de l’ Amiral Anglais Sir Edw. Codrington, le contre Amiral Ch(evalie)r de Rigny, commandant les forces Françaises, et le contre Amiral Heyden, commandant les forces Russes, le 20 Octobre 1827 β) vue des flottes Alliées et des débris de la flotte Ottomane, le 21 Octobre 1827 (Παρίσι, Jazet & Aumont, 1829 & 1830) ακουατίντες χαραγμένες από τον J. P. M. Jazet με βάση έργα του Garneray, η καθεμία: 50,3 x 78,4 cm. (2) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: La Grèce en révolte. Delacroix et les peintres français, 1815-1848, [κατ. έκθεσης], Παρίσι 1996, σ. 148-51 και 291-2, αρ. 178 & 194. Πρότυπο για το ζωγραφικό έργο στο οποίο στηρίχτηκε η δεύτερη ακουατίντα ήταν σχέδιο του υποπλοιάρχου Bérard, που συμμετείχε στη ναυμαχία ως αξιωματικός του La Provence (πλοίου της γραμμής 74 πυροβόλων).

Τελική τιμή
€16520
Τιμή Εκτίμησης
€ 5.000-7.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382