α) Combat naval livré dans le port de Navarin β) Combat naval livré dans le port de Navarin

Louis-Philippe Crépin (1772-1861)003

α) Combat naval livré dans le port de Navarin β) Combat naval livré dans le port de Navarin

α) entre les Escadres combinées d’ Angleterre, de France, de Russie et la Flotte Turco-Egyptienne, le 20 Octobre 1827 [pendant l’ action] β) entre les Escadres combinées d’ Angleterre, de France, de Russie et la Flotte Turco-Egyptienne, le 20 Octobre 1827, (2e vue) [à la fin de l’ action] (Παρίσι, Langlumé, 1828) λιθογραφίες χαραγμένες με βάση σχέδια του Crépin, 31 x 50,7 και 31 x 51 cm. (2) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρβ. La Grèce en révolte. Delacroix et les peintres français, 1815-1848, [κατ. έκθεσης], Παρίσι 1996, σ. 252 και σ. 291, αρ. 160 & 164.

Τελική τιμή
€18880
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382