α) Courage des femmes Souliotes β) Serment patriotique des Grecs γ) Mort de Marcos Botzaris δ) Défense de Missolonghi (Παρίσι, Bulla, 1865)

Alphonse-Marie de Neuville (1836-1885)006

α) Courage des femmes Souliotes β) Serment patriotique des Grecs γ) Mort de Marcos Botzaris δ) Défense de Missolonghi (Παρίσι, Bulla, 1865)

λιθογραφίες με 2 τίντες χαραγμένες από τους Regnier, Bettannier και Morlon με βάση έργα του de Neuville, επιχρωματισμένες με το χέρι, η καθεμία: 37 x 52,5 cm. (ελαφρά οξειδωμένες) (4)

Τελική τιμή
€8850
Τιμή Εκτίμησης
€ 5.000-7.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382