Το εν Πειραιεί στρατόπεδον του Καραϊσκάκη κατά το έτος 1827 Τη ελληνική φυλή και τοις φίλοις [αυτή]ς την εικόνα ταύτην ανατίθησιν Θεόδωρος Π. Βρυζάκης, 1860 (Παρίσι, Lemercier, 186

Θεόδωρος Βρυζάκης (1814-1878)007

Το εν Πειραιεί στρατόπεδον του Καραϊσκάκη κατά το έτος 1827 Τη ελληνική φυλή και τοις φίλοις [αυτή]ς την εικόνα ταύτην ανατίθησιν Θεόδωρος Π. Βρυζάκης, 1860 (Παρίσι, Lemercier, 186

λιθογραφία με τίντα χαραγμένη από τον Gilbert με βάση έργο του Βρυζάκη, 52,5 x 71,5 cm. τίτλος και αφιέρωση στα ελληνικά και γαλλικά (συντηρημένη)

Τελική τιμή
€4720
Τιμή Εκτίμησης
€ 2.500-3.500

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382