α) Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει την σημαίαν της Επαναστάσεως εν τη μονή της Αγίας Λαύρας τη 25 Μαρτίου 1821 β) Ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη εν Καρπενησίω 8 Αυγούστου

009

α) Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει την σημαίαν της Επαναστάσεως εν τη μονή της Αγίας Λαύρας τη 25 Μαρτίου 1821 β) Ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη εν Καρπενησίω 8 Αυγούστου Ο όρκος του Λόρδου Βύρωνος επί του τάφου του Μάρκου Βότσαρη εν Μεσσολογγίω 7 Απριλίου 1824 δ) Οι εξόριστοι Έλληνες (τέλη 19ου αιώνα)

λιθογραφίες με τίντα, η καθεμία: 44,5 x 60,5 cm. (4)

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382