Δεν ορίστηκε εικόνα
005

Ἱστορία Ἑβραιοπούλας τῆς Μαρκάδας, τήν ὁποίαν εἰς τούς 1667 Ἰουλίου 15 ἔκλεψε κρυφίως ἀπό τούς γονεῖς της, ὁποῦ ἐκατοικοῦσαν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, εἰς τόπον λεγόμενον Φανάρι, ἕνας νέος Ἀρβανίτης ὀνομαζόμενος Δῆμος, καί πηγαίνωντας εἰς τήν Οὐγγροβλαχίαν τόν ἐτίμησεν ὁ Αὐθέντης τοῦ τόπου πολλά καί τοῦ τήν ἔδοσεν εἰς γυναῖκα. Βενετία,Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1860.

8ο, 32 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο, ὀξείδωση, σφραγίδα σβησμένη μέ blanco στόν τίτλο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού (Τετράδια IV) 1282. <ὡς ἔχει>
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.

Τελική τιμή
€307
Τιμή Εκτίμησης
€ 150-200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382