Δεν ορίστηκε εικόνα
012

Ἀνθολογία, ἤτοι συλλογή τῶν ἐκλεκτοτέρων ἐρωτικῶν ᾀσμάτων τῆς νέας Ἑλλάδος, συλλεγεῖσα καί ἐκδοθεῖσα ὑπό τῶν ἀδελφῶν Δεπάστα. Κωνσταντινούπολη, Βιβλιοπωλεῖο τῶν Ἀδελφῶν Δεπάστα, 1869.

16ο, 384 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.35.

Τελική τιμή
€106
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382