Δεν ορίστηκε εικόνα
BARTHELEMY, Jean Jacques001

Ἐπιτομή τῆς Περιηγήσεως τοῦ νέου Ἀναχάρσιδος, μεταφρασθεῖσα ὑπό Σ. Σκούφου. Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1838.

8ο [& 12ο], λα΄ + 72 + (72Α-72Β) + (73-450) σ. (λερωμένος ὁ τίτλος καί κάποια ἄλλα φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 2962.


Τελική τιμή
€708
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382