Δεν ορίστηκε εικόνα
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης009

ΝΕΚΡΙΚΗ ΩΔΗ Εἰς τόν θάνατον τῆς Εὐγενοῦς Κυρίας Χριστίνης Σταύρου, Συμβάντα τῇ 31 Ἰανουαρίου 1852. Τήν αὐγή μέ τή δροσοῦλα, ἐξεφύτρωσε ἕνα ῥόδο. / Τήν αὐγή μέ τή δροσοῦλα, εἶχε μαραθῆ τό ρόδο! ... [τελειώνει:] Τέτοια ῥόδα καί τοῦ Χάρου κάμνουν εὔμορφα τά στήθια! / Εἶν’ἀλήθεια! εἶν’ἀλήθεια! ... Α. Β. Λευκάδιος.

Μονόφυλλο, 300 x 233 mm. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια). Κείμενο σέ 2 στῆλες καί σέ μαῦρο πλαίσιο, ξυλόγραφη βινιέτα.

Τελική τιμή
€106
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382