Αυτοπροσωπογραφία [1925]

Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928)005

Αυτοπροσωπογραφία [1925]

υπογεγραμμένο κάτω στο μέσο: Κ. Μαλέας / ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
κάρβουνο σε χαρτί, 29,5 x 23,5 cm.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Α. Κωτίδης, Ο ζωγράφος Κ. Μαλέας (1879-1928), [διδακτ. διατριβή], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 293, αρ. 268 (εικ. 7.13).
Α. Κωτίδης, Κωνσταντίνος Μαλέας, Αθήνα 2000, σ. 252 και σ. 355, αρ. Σ354 (εικονίζεται στη σ. 257, εικ. 205).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382