Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος, ἐκδοθέντα μετά μελέτης ἱστορικῆς περί μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη & Θ. Ρωμαίου, 1852.

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων003

Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος, ἐκδοθέντα μετά μελέτης ἱστορικῆς περί μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ. Κέρκυρα, τυπογραφεῖο Ἑρμῆς Α. Τερζάκη & Θ. Ρωμαίου, 1852.

8ο, 766 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Λιθόγραφη προμετωπίδα τοῦ A. Colla («Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5641, Legrand & Pernot, 1708.

Τελική τιμή
€307
Τιμή Εκτίμησης
€ 150-200

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382