Δεν ορίστηκε εικόνα
005

Ὁ Ζήνων, παλαιά τραγῳδία, νῦν πρῶτον ἐκδιδομένη ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης ὑπό Κ. Ν. Σάθα (Κρητικόν Θέατρον, Α´ ). Βενετία, Φοῖνιξ, 1878.

8ο, 102 σ. (ὁμοιόμορφη ὀξείδωση). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.464.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 40-60

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382