Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.006

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878.

8ο, υκ΄ σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί:] Ὁ Γύπαρις, ποιμενική κωμῳδο-τραγῳδία, νῦν πρῶτον ἐκδιδομένη ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης ὑπό Κ. Ν. Σάθα (Κρητικόν Θέατρον, μέρος Γ´ ). Βενετία, Φοῖνιξ, 1878. 8ο, 106 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Λείπουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.454. (2)

Τελική τιμή
€83
Τιμή Εκτίμησης
€ 70-90

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382