Δεν ορίστηκε εικόνα
ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος007

Ἐρωτόκριτος, ποίημα ἐρωτικόν συντεθέν παρά Βικεντίου Κορνάρου τοῦ ἐκ τῆς Σιτίας χώρας ἐν τῇ νήσῳ τῆς Κρήτης, ἐπιμελῶς διορθωθείς κατά τήν ἔκδοσιν τῆς Βενετίας. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1894.

8ο, 319 σ. (κομμένα τμήματα ἀπό τό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν δύο πρώτων καί τοῦ τελευταίου φύλλου). Μέ ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες. Λείπουν τά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1894.349.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382