Δεν ορίστηκε εικόνα
ΒΛΑΣΤΟΣ, Πέτρος020

Κριτικά ταξίδια. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑστία, 1912.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 214 σ. (λίγο τσαλακωμένα κυρίως τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Μέ 5 εἰκόνες ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Παραβλάσταρα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑστία, 1937.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 244 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382