Ο Άγιος Μαρτίνος [1960] *

Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985)009

Ο Άγιος Μαρτίνος [1960] *

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Ν. Εγγονόπουλος
λάδι σε μουσαμά, 92 x 73 cm.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Αθήνα, Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, 1963, αρ. 12.
Αθήνα, Εθν. Πινακοθήκη & Μουσείο Αλ. Σούτζου, 1983, αρ. 49.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Το Βήμα, 10 Φεβρ. 1963 (εικονίζεται).
Μεσημβρινή, 13 Φεβρ. 1963 (εικονίζεται).
Αθηναϊκή, 16 Φεβρ. 1963 (εικονίζεται).
Δ. Βλαχοδήμος, Διαβάζοντας το παρελθόν στον Εγγονόπουλο, Αθήνα 2006, σ. 112, εικ. 22.
Κ. Περπινιώτη-Αγκαζίρ, Νίκος Εγγονόπουλος. Ο ζωγραφικός του κόσμος, Αθήνα 2007, σ. 308 και 464, αρ. 640 (εικονίζεται).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 80.000-120.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382