Δεν ορίστηκε εικόνα
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.003

Ἱστορικόν δοκίμιον περί τοῦ θεάτρου καί τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, ἤτοι εἰσαγωγή εἰς τό Κρητικόν Θέατρον. Βενετία 1878.

8ο, υκ´ σ. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, ἐλεύθερο). Ἠλιού & Πολέμη, 1878.342. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Κρητικόν Θέατρον, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων. Βενετία 1879. 8ο, yα´ + 467 σ. (ὀξείδωση).Προμετωπίδα.Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες.Ἠλιού & Πολέμη, 1879.476. (2)

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 100-150

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382