Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

27 Ιουνίου 2019

Lots (531)

NONNOTTE, C.
LOT 314

NONNOTTE, C.

Le vade-mecum des écoliers ou verbes irreguliers de la langue fr[a]nçaise, recue...

€ 80 - 120 € 104
LOT 315

Εὕρεσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί οἰκοδομή τοῦ ἱερ...

€ 30 - 40 € 116
LOT 316

Σιφναϊκά νέα, ἐκδίδονται ὑπό τῆς Ἀδελφότητος Σιφνίων «Ὁ Ἅγιος Συμεών», [μηνιαία...

€ 200 - 300
LOT 317

Κωνσταντῖνος Α. Διαλησμᾶς. Εἰς μνημόσυνον.

€ 40 - 60
ΠΛΑΤΥΣ, Κ. Π.
LOT 318

ΠΛΑΤΥΣ, Κ. Π.

Διατριβή περί ἐμπορίας καί περί ἐμπορικῶν νόμων, κ.τ.λ., ἐκφωνηθεῖσα εἰς τό ἑλλη...

€ 50 - 70 € 61
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ, Ἰωσήφ.
LOT 319

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ, Ἰωσήφ.

Ἡ ἱστορία τῆς νήσου Μήλου.

€ 50 - 70 € 61
LOT 320

Πανευβοϊκόν λεύκωμα: Εὔβοια – Σκιάθος – Σκόπελος – Σκύρος.

€ 80 - 120 € 98
ΓΕΡΑΓΑΣ, Κ. Ν.
LOT 321

ΓΕΡΑΓΑΣ, Κ. Ν.

Ἡ μετανάστευσις ἐκ τοῦ νομοῦ Εὐβοίας, μελέτη στατιστική καί κοινωνική.

€ 30 - 40
SAVARY, Claude-Étienne.
LOT 322

SAVARY, Claude-Étienne.

Κρητικαί ἐπιστολαί, γαλλιστί μέν συγγραφεῖσαι ὑπό Σαβαρῆ, ἑλληνιστί δέ μεταφρασθ...

€ 40 - 60 € 55
[ΦΟΥΜΗΣ, Κωνσταντίνος Μ.].
LOT 323

[ΦΟΥΜΗΣ, Κωνσταντίνος Μ.].

Ἀναίρεσις συκοφαντίας κατά τῆς οἰκογενείας Φούμη περιεχομένης ἐν τῇ «Ἱστορίᾳ τῆς...

€ 30 - 40
LOT 324

Τό κρητικόν ζήτημα ἐν τῇ Ἐλληνική Βουλῇ. Αἱ δηλώσεις τῆς Kυβερνήσεως (ἐκ τῶν ἐστ...

€ 40 - 60
LOT 325

† Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντῖνος ἐπιβεβαιοῖ: Ἀριθ. πρωτοκ. 4,251....

€ 60 - 80
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Α´, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἀπό Σιναίου.
LOT 326

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Α´, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἀπό Σιναίου.

Κωνσταντινιάς, παλαιά τε καί νεωτέρα, ἤτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως ἀπ’ ἀρχῆ...

€ 60 - 80
LOT 327

Πίνακες στατιστικοί τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει καί κατά τά προάστεια σχολείων τῶν...

€ 80 - 120 € 159
CIPPICO, Coriolano, κ.ἄ.
LOT 328

CIPPICO, Coriolano, κ.ἄ.

Coriolani Cepionis Dalmatae de Petri Mocenici Imperatoris gestis libri tres — it...

€ 800 - 1.200 € 979
Ἐφραίμ, ὁ Ἀθηναῖος.
LOT 329

Ἐφραίμ, ὁ Ἀθηναῖος.

Περιγραφή τῆς ἱερᾶς, σεβασμίας καί βασιλικῆς Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου […], τ...

€ 400 - 600 € 550
PRIDHAM, John.
LOT 330

PRIDHAM, John.

Cyprus, [στό ἐξώφυλλο:] Cyprus Fantasia.

€ 200 - 300 € 465
LOT 331

Cyprus. No. 2 (1880). Report by Her Majesty’s High Commissioner for the year 187...

€ 800 - 1.200
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου.
LOT 332

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου.

Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια, περιγραφή τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ κατά πάροδον περιηγήσσι το...

€ 100 - 150 € 294
ΠΑΧΤΙΚΟΣ, Ἀχιλλεύς Ε., ἐκδότης.
LOT 333

ΠΑΧΤΙΚΟΣ, Ἀχιλλεύς Ε., ἐκδότης.

Πανελλήνιος ἐμπορικός ὁδηγός, τόμος Α΄: Ἀφρική-Μαδαγασκάρη 1930.

€ 100 - 150 € 122
LOT 334

Περιγραφή ἱερά τοῦ Ἁγίου καί Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, τυπωθεῖσα νῦν πέμπτον [ἕκτο...

€ 300 - 400 € 367
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος.
LOT 335

ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος.

Μεγάλη διεθνής μαγειρική καί ζαχαροπλαστική μετά πολλῶν εἰκόνων.

€ 100 - 150
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νικόλαος Γ.
LOT 336

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Νικόλαος Γ.

Κυνηγετικά, ὅπλον καί ρύμα – κύνες καί ἐκγύμνασις αὐτῶν – τά διάφορα θηράματα –...

€ 60 - 80 € 73
ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος — GOLESCU, Gheorghe.
LOT 337

ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος — GOLESCU, Gheorghe.

Ἄτλας, ἤ χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας τῆς ὑδρογείου σφαίρας κ...

€ 15.000 - 20.000 € 40.366
LOT 338

Νεώτατος γεωγραφικός ἄτλας πρός χρῆσιν τῶν γυμνασίων, ἑλληνικῶν σχολείων καί παρ...

€ 150 - 200 € 183
FONTEYN, Jacob.
LOT 339

FONTEYN, Jacob.

De bello Rhodio libri tres, Clementi VII. Pont. Max. dedicati, authore Iacobo Fo...

€ 2.000 - 3.000 € 2.691
HOBHOUSE, John Cam.
LOT 340

HOBHOUSE, John Cam.

A Journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to...

€ 600 - 800
CHANDLER, Richard.
LOT 341

CHANDLER, Richard.

Travels in Asia Minor and Greece, or an account of a tour made at the expense of...

€ 500 - 700
LOT 342

SOCIETY OF DILETTANTI — Antiquities of Ionia, published by the Society of Dilett...

€ 800 - 1.200
BACHEVILLE, Barthélemy.
LOT 343

BACHEVILLE, Barthélemy.

Voyages des frères Bacheville [...] en Europe et en Asie, après leur condamnatio...

€ 300 - 400 € 367
STACKELBERG, Otto Magnus von.
LOT 344

STACKELBERG, Otto Magnus von.

Trachten und Gebräuche der Neugriechen [μέρος Α΄ (ἀπό τά 2)].

€ 2.500 - 3.500
GOUPIL-FESQUET, F. A. A.
LOT 345

GOUPIL-FESQUET, F. A. A.

Voyage en Orient fait avec Horace Vernet en 1839 et 1840.

€ 300 - 400
BERESFORD, George de La Poer.
LOT 346

BERESFORD, George de La Poer.

Twelve sketches in double-tinted lithography, or scenes in Southern Albania.

€ 4.000 - 6.000
NEWTON, C. T.
LOT 347

NEWTON, C. T.

Travels & discoveries in the Levant.

€ 400 - 600
WYSE, Thomas.
LOT 348

WYSE, Thomas.

An excursion in the Peloponnesus in the year 1858, edited by Winifrede M. Wyse.

€ 300 - 400 € 367
CABROL, Élie.
LOT 349

CABROL, Élie.

Voyage en Grèce, 1889, notes et impressions.

€ 250 - 350
NAVARI, Leonora.
LOT 350

NAVARI, Leonora.

Greece and the Levant: the catalogue of the Henry Myron Blackmer collection of b...

€ 800 - 1.200
LOT 351

Πανόραμα τῆς Ἀθήνας.

€ 1.000 - 1.500 € 1.590
LOT 352

Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης.

€ 300 - 400 € 489
LOT 353

Ἡ Βασίλισσα Ὄλγα στό ρωσσικό πολεμικό πλοῖο «Ἀλέξανδρος Β΄».

€ 100 - 150 € 122
LOT 354

Ἡ Βασιλική Οἰκογένεια στή Μονή Ἁγίας Λαύρας, στίς 25 Μαρτίου 1898.

€ 80 - 120 € 159
VOIGT, T. H.
LOT 355

VOIGT, T. H.

Πορτραῖτο τοῦ Κωνσταντίνου Α΄.

€ 200 - 300 € 269
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώργιος.
LOT 356

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώργιος.

Ἄλμπουμ μέ 58 φωτογραφίες ἀρχαιοτήτων τῆς Κνωσσοῦ.

€ 800 - 1.200 € 1.590
LOT 357

Ἄλμπουμ τοῦ Νικολάου Τρικούπη ἀπό τή Μικρασιατική ἐκστρατεία (κυρίως ἀπό τήν Προ...

€ 500 - 700 € 1.101
LOT 358

Ὁ ποιητής Σπῦρος Ματσούκας.

€ 80 - 120 € 98
PESTRE.
LOT 359

PESTRE.

Πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη καί Πρίγκιπας Γεώργιος.

€ 100 - 150 € 122
ΑΛΗ ΣΑΜΗ Βέης.
LOT 360

ΑΛΗ ΣΑΜΗ Βέης.

Ἄλμπουμ μέ 18 φωτογραφίες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.

€ 500 - 700 € 2.691
LOT 361

Πορτραῖτο τοῦ Γεωργίου Κονδύλη.

€ 100 - 150
LOT 362

Ἄλμπουμ μέ 249 φωτογραφίες ἀπό τήν Κρήτη.

€ 600 - 800 € 856
ΠΑΓΩΝΗΣ, Κυριάκος.
LOT 363

ΠΑΓΩΝΗΣ, Κυριάκος.

Πορτραῖτο τοῦ Κ. Π. Καβάφη.

€ 150 - 200 € 183
NELLY’S.
LOT 364

NELLY’S.

Ἀθήνα (Οἱ Στύλοι τοῦ Ὀλυμπίου Διός).

€ 150 - 200 € 428
NELLY’S.
LOT 365

NELLY’S.

Δυό γυναῖκες μέ παραδοσιακές φορεσιές.

€ 120 - 160 € 147