Δεν ορίστηκε εικόνα
BYRON, George Gordon Noel, Lord, καί Χρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ001

Σαρδανάπαλος, τραγῳδία τοῦ Λόρδου Βύρωνος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ – Ὁ υἱός τῆς δούλης καί Εὐγενία, ὑπό Χρήστου Ἀ[ναστασιάδου] Παρμενίδου. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο Ἑρμοῦ, 1865.

8ο, η΄ + 400 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Δερμάτινη ράχη τοῦ Ὀρεσίτροφου (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.540, Κασίνης, I, 936.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382