Δεν ορίστηκε εικόνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α.009

Ἑλληνική ἀνθολογία, ἤτοι συλλογή τῶν ἑλληνικῶν ἀσμάτων, ἔκδοσις πέμπτη, ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη. Ἀθήνα, Καταστήματα Ὁ Κοραῆς Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1880.

8ο, 544 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.223.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382