Τά Ὀλύμπια, δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [– Ἡ Βοσκοποῦλα τῶνἌλπεων –ὉπρῶτοςΝαύτης], [στό πρῶτο φύλλο:] Ὁ Ἠθικός Τρίπους.

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς, μεταφραστής004

Τά Ὀλύμπια, δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [– Ἡ Βοσκοποῦλα τῶνἌλπεων –ὉπρῶτοςΝαύτης], [στό πρῶτο φύλλο:] Ὁ Ἠθικός Τρίπους.

Βούδα, τυπογραφεῖο τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1815.

Δεύτερη ἔκδοση, 3 μέρη σ’ἕνα τόμο, 8ο, 204 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν φύλλων, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο).Ξυλόγραφες βινιέτες. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (μικρές φθορές στή ράχη).Ἠλιού 1815.83. Περιέχει μεταφράσεις τῶν ἔργων: L’Olimpiade τοῦ P. Metastasio, La Bergere des Alpes τοῦ J. F. Marmontel καί Der erste Schiffer τοῦ Salomon Gessner. Ἡ μετάφραση τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου ἔγινε ἀπό τόν Ρήγα, ἐνῶ τοῦ τρίτου ἀπό τό συναγωνιστή του Ἀντώνιο Κορωνιό.


Τελική τιμή
€767
Τιμή Εκτίμησης
€ 400-600

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382