Δεν ορίστηκε εικόνα
BYRON, George Gordon Noël, Lord.003

Childe Harold’s pilgrimage, a romaunt, and other poems, seventh edition. Λονδίνο, John Murray, 1814.

8ο, xvi + 296 σ. (λάθος διπλωμένο τό πρῶτο τεῦχος). Μ’ ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐπιστολῆς. Δέρμα τῆς ἐ¬ποχῆς τῆς ἔκδο¬σης (σχισμένη ἡ πάνω ἕνωση, χαλαρωμένη ἡ ἀντίστοιχη σύνδεση, χρυσωμένες οἱ ἀκμές, ex-libris Π. Λ. Ἀργέντη). Wise, I, σ. 53-4.

Τελική τιμή
€153
Τιμή Εκτίμησης
€ 60-80

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382