Δεν ορίστηκε εικόνα
KOCK, Paul Henry de.004

Οἱ δαίμονες τῆς θαλάσσης, ἤ οἱ Ἄγγλοι πειραταί, μετάφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Ἰωάννου Τ. Ἀντωνιάδου [– Ζάννου Βασιλάρου – Ἀλκιβιάδου Γαβαλᾶ], ἐκδίδονται [...] ὑπό Ἱππ. Μαργαρίτου καί Κ. Λαζαρίδου, [τόμος Α΄][– τόμος Β΄– τόμος Γ΄]. Κωνσταντινούπολη, Θ. Κασάπης (τ. Α´), 1875, Imprimerie de l’ Orient (τ. Β´), 1874, καί χωρίς ἔνδειξη τυπογράφου (τ. Γ´), 1874.

3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 124, 116 καί 126 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.306 & 1874.539-40, Κασίνης, I, 1546 & 1440-1.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 50-70

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382